Na lutową sesję Rady Gminy w Trzyciążu zostali zaproszeni specjalni goście – przedstawiciele młodych wolontariuszy z opiekunami, reprezentujący szkolne społeczności udzielające się w akcjach na rzecz potrzebujących. Przedstawiciele samorządu gminy Trzyciąż postanowili uroczyście pogratulować i podziękować wolontariuszom ze szkół w Jangrocie, Suchej i Zadrożu za ich zaangażowanie. Zapraszając młodzież na sesję Rady Gminy, podkreślili wagę tego typu aktywności społecznej w dzisiejszych, coraz bardziej egoistycznych i skomercjalizowanych czasach.

Impulsem do zaproszenia i specjalnego uhonorowania wolontariuszy była tegoroczna, rekordowa zbiórka na rzecz WOŚP, przeprowadzona przez uczniów SP w Jangrocie. Po bliższym rozeznaniu okazało się jednak, że udział w zbiórce na rzecz chorych noworodków jest tylko jednym z bardzo wielu działań prowadzonych regularnie przez młodzież i ich opiekunów na rzecz potrzebujących. Uczniowie pomagają w różny sposób osobom chorym i ubogim, uczestniczą w dużych, ogólnopolskich akcjach jak Szlachetna Paczka, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy czy działaniach Caritas, ale także w rozmaitych mniejszych, doraźnych zbiórkach zabawek, żywności czy pieniędzy dla potrzebujących w okolicy i nie tylko. Wspólną cechą wszystkich akcji są  owocna współpraca, ofiarność i szczególny zapał, które mogą stanowić najlepszy przykład współdziałania na rzecz innych ludzi. Samorządowcy docenili też  przedsiębiorczość i umiejętności organizacyjne zarówno opiekunów, jak i zaangażowanej młodzieży. 

- Mamy nadzieję, że otwartość na potrzeby innych ludzi i radość ze wspierania potrzebujących będą dla was źródłem niewyczerpanej satysfakcji oraz motorem kolejnych wartościowych inicjatyw, realizowanych nie tylko z pożytkiem dla innych, ale także dla was samych – podkreślali wójt Roman Żelazny i przewodniczący RG Lucjan Gajda w listach gratulacyjnych, skierowanych do przedstawicieli wolontariuszy ze wszystkich szkół publicznych przybyłych na uroczystość.

Młodym wolontariuszom z gminy Trzyciąż nie trzeba tłumaczyć, że warto pomagać. Włączają się do akcji chętnie, nie szczędząc sił i energii, a także dzieląc się z potrzebującymi tym co mają. Daje im to wiele radości i satysfakcji, a doświadczenia zdobyte w ramach wolontariatu nie tylko czynią ich aktywnymi społecznie, ale przede wszystkim uwrażliwiają na potrzeby otaczającego świata. Z pewnością będzie to owocowało w ich dalszym życiu otwartością i większą życzliwością wobec innych.

Gratulujemy wolontariuszom ich aktywności i cieszymy się, że mają tyle zapału i dobrej woli.

  • DSC_2392a
  • DSC_2398
  • DSC_2399
  • DSC_2412
  • DSC_2415
  • DSC_2416
  • DSC_2420
  • DSC_2432