Kontakt

Urząd Gminy Trzyciąż
Trzyciąż 99
32-353 Trzyciąż
NIP: 637-202-41-12
REGON: 351556270

Nr konta Gminy Trzyciąż:

46 8591 0007 0280 0000 0097 0001
Krakowski Bank Spółdzielczy

tel. 012/3894 002
fax. 012/3894 001

e-mail: trzyciaz@ug.pl


Godziny urzędowania:
Poniedziałek   8:00-16:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30

Telefony alarmowe:
Zarządzanie Kryzysowe,
Urząd Gminy Trzyciąż
:
p. Zbigniew Półtorak 
tel. 600 298 653

Prezes WiK Sp. z o.o. Trzyciąż:
p. Krzysztof Stajniak 
tel. 508 361 999

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu
tel. 608 346 786, 606 341 448

Odwiedziny

Dzisiaj 234

W miesiącu 2330

Wszystkich 79583

Ogłoszenie nr516728-N-2018  z dnia 2018-02-09 r.

 

Gmina Trzyciąż:

Budowa samorządowego przedszkola integracyjnego

z oddziałem żłobkowym w Trzyciążu


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

TREŚĆ OGŁOSZENIA DO POBRANIA W ZAŁĄCZENIU

Załączniki do pobrania:                      SIWZ
 1. Formularz   ofertowy   wykonawcy – zał. nr 1 SIWZ
 2. Oświadczenie   o  spełnieniu warunków udziału w   postępowaniu – zał. nr 2a SIWZ
 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. nr 2b SIWZ.
 4. Oświadczenie dot. grupy kapitałowej – zał. nr 3 SIWZ
 5. Zobowiązanie do udostępnienia Wykonawcy niezbędnych zasobów – zał. nr 4 SIWZ.
 6. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy – zał. nr 5 SIWZ.
 7. Karta gwarancyjna – zał. nr 6 SIWZ
 8. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – zał. nr 7 SIWZ
 9. Oświadczenie o zatrudnieniu – zał. nr 8 SIWZ
 10. Przedmiary robót - załącznik nr 9 SIWZ:
1 Zagospodarowanie terenu
2 Przebudowa sieci teletechnicznej
3 Branża ogólnobudowlana
4 Roboty elektryczne - silne prądy
5 Roboty elektryczne - niskie prądy
6 Instalacje sanitarne wewnętrzne
7 Instalacje sanitarne zewnętrzne
8 Instalacja wentylacyjna

 

 1. Specyfikacje techniczne wykonanie i odbioru robót STWiORB: - załącznik nr 10 SIWZ

Dokumentacja projektowa: - załącznik nr 11 SIWZ - DO POBRANIA Z LINKU:

UWAGA: W dniu 12.02.2018 r ZMIANIE ULEGŁY PRZEDMIARY ROBÓT: 1 Zagospodarowanie, 3 Ogólnobudowlany, 6 Inst. sanit. wewn., 7 Inst. sanit. zewn., 8 Inst. wentyl. Poprawione wersje załączone są z datą 12_02_2018.

 

Dokumentacja projektowa - LINK!

  (Po otwarciu należy wcisnąć przycisk "Download" i poczekać na pobranie pliku. UWAGA: plik waży ok. 74.8 MB, prędkość pobierania zależy od prędkości łącza. Plik zapakowany w .zip - nie wymaga żadnego obcego oprogramowania do jego wyodrębnienia)

  UWAGA!

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA NR 1 Z DNIA 21.02.2018 r. DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ - znajdują sie w załącznikach