Kontakt

Urząd Gminy Trzyciąż
Trzyciąż 99
32-353 Trzyciąż
NIP: 637-202-41-12
REGON: 351556270

Nr konta Gminy Trzyciąż:

46 8591 0007 0280 0000 0097 0001
Krakowski Bank Spółdzielczy

tel. 012/3894 002
fax. 012/3894 001

e-mail: trzyciaz@ug.pl


Godziny urzędowania:
Poniedziałek   8:00-16:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30

Telefony alarmowe:
Zarządzanie Kryzysowe,
Urząd Gminy Trzyciąż
:
p. Zbigniew Półtorak 
tel. 600 298 653

Prezes WiK Sp. z o.o. Trzyciąż:
p. Krzysztof Stajniak 
tel. 508 361 999

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu
tel. 608 346 786, 606 341 448

Odwiedziny

Dzisiaj 17

W miesiącu 2367

Wszystkich 79620

 IiR.271.01.2018                                                                          Trzyciąż, dn. 08 lutego 2018r.                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

Wykaz ofert złożonych w dniu 08 lutego 2018r. w przetargu nr IiR.271.01.2018 pn.:

„Budowa kanalizacji sanitarnej   dla m. Glanów  i części m. Imbramowice  wraz z kolektorem odprowadzającym ścieki do oczyszczalni ścieków w m. Trzyciąż”

 

 

 

 

Zamawiający - Gmina Trzyciąż informuje, że w postepowaniu przetargowym nr IiR.271.01.2018 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej   dla m. Glanów  i części m. Imbramowice  wraz z kolektorem odprowadzającym ścieki do oczyszczalni ścieków w m. Trzyciąż”

wpłynęły następując oferty :

 

Oferta nr 1:

EKOINSTAL Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 8, 34-200 Sucha Beskidzka

W części 1 pierwszej (Sieć kanalizacji sanitarnej):

Cena oferty (brutto):  4.675.358,09 zł

Okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 36 miesięcy): 66 miesięcy

Skrócenie terminu realizacji (max. 2 miesiące od dnia podpisania umowy):  2 miesiące

 

Oferta nr 2:

EKOINSTAL Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 8, 34-200 Sucha Beskidzka

W  części 2 drugiej  (Przepompownie ścieków):

Cena oferty (brutto):   238.237,00

Okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 36 miesięcy): 66 miesięcy

Czas usunięcia wady pracy pompowni w okresie gwarancji dla części 2:  1 dzień

 

Oferta nr 3:

WOD-GAZ Zakład Robót Inżynieryjno-Transportowych Czesław Sztuk, ul. 1 Maja 1G, 28-131 Solec Zdrój

W części 1 pierwszej (Sieć kanalizacji sanitarnej):

Cena oferty (brutto):   5.398.000,00 

Okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 36 miesięcy): 66 miesięcy

Skrócenie terminu realizacji (max. 2 miesiące od dnia podpisania umowy): 2 miesiące

W  części 2 drugiej  (Przepompownie ścieków):

Cena oferty (brutto):  492.000,00  

Okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 36 miesięcy): 66 miesięcy

Czas usunięcia wady pracy pompowni w okresie gwarancji dla części 2:  1 dzień

 

Oferta nr 4:

A N M A R USŁUGI BUDOWLANE Anna Sobuś Cecot ,ul. Łomżyńska 13/22, 41-219 Sosnowiec

W części 1 pierwszej (Sieć kanalizacji sanitarnej):

Cena oferty (brutto):   5.204.498,85 

Okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 36 miesięcy): 66 miesięcy

Skrócenie terminu realizacji (max. 2 miesiące od dnia podpisania umowy): 2 miesiące

W  części 2 drugiej  (Przepompownie ścieków):

Cena oferty (brutto):  518.973,68 

Okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 36 miesięcy): 66 miesięcy

Czas usunięcia wady pracy pompowni w okresie gwarancji dla części 2:  1 dzień

 

 

 

 

Zamawiający na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia ma zamiar przeznaczyć kwotę:

W części 1 pierwszej (Sieć kanalizacji sanitarnej):      3 337 014,31  zł      

W  części 2 drugiej  Przepompownie ścieków):             162 985,69  zł      

Łącznie:   3 500 0000,00 zł