Kontakt

Urząd Gminy Trzyciąż
Trzyciąż 99
32-353 Trzyciąż
NIP: 637-202-41-12
REGON: 351556270

Nr konta Gminy Trzyciąż:

46 8591 0007 0280 0000 0097 0001
Krakowski Bank Spółdzielczy

tel. 012/3894 002
fax. 012/3894 001

e-mail: trzyciaz@ug.pl


Godziny urzędowania:
Poniedziałek   8:00-16:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30

Telefony alarmowe:
Zarządzanie Kryzysowe,
Urząd Gminy Trzyciąż
:
p. Zbigniew Półtorak 
tel. 600 298 653

Prezes WiK Sp. z o.o. Trzyciąż:
p. Krzysztof Stajniak 
tel. 508 361 999

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu
tel. 608 346 786, 606 341 448

Odwiedziny

Dzisiaj 34

W miesiącu 1615

Wszystkich 78868

 

Gmina Trzyciąż informuje że nastąpiła oczywista omyłka pisarska w poniższym zapisie SIWZ przetargu IiR 271.02.2018 którego  Przedmiotem  jest:

  1. Modernizacja drogi gminnej K120484 Zadroże - Glanów w miejscowości Milonki i Zagórowa
  2. Modernizacja drogi gminnej K120480 Trzyciąż - Kolonia Północna w miejscowości Trzyciąż i Jangrot

Zapisane jest:

  1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
  2. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie okoliczności o których mowa w art. 24 ust.1 w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ oraz oświadczenie upoważnionego przedstawiciela wykonawcy o spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w punkcie V.1.1) c) wg załącznika nr 6 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

W związku z powyższym poprawiamy na zapis:

  1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
  2. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie okoliczności o których mowa w art. 24 ust.1 w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ oraz oświadczenie upoważnionego przedstawiciela wykonawcy o spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w punkcie V.1.1) c) wg załącznika nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Inne zapisy bez zmian.