Szkoła Podstawowa w Trzyciążu obchodzi właśnie niebagatelny jubileusz 100-lecia swojego istnienia. Powstała w lutym 1917 r. jako Jednoklasowa Szkoła Ludowa. Wówczas z trudem zebrano 10 zainteresowanych edukacją uczniów w różnym wieku. Dziś, dzięki zaangażowaniu kadry pedagogicznej i rodziców, placówka funkcjonuje jako jednostka niepubliczna.

Początki szkoły nie były łatwe - pierwsza nauczycielka, pani Aniela Broczkowska, rozpoczęła pracę z tylko z dziesięciorgiem dzieci w różnym wieku,  które uczyły się wspólnie w jednym pomieszczeniu, wynajętym od mieszkańca wsi Michała Sikorskiego. Jednak już pod koniec pierwszego roku szkolnego nauczaniem było już objętych 50 dzieci. Od 1919 r. szkoła rozszerzyła zakres nauczania do czterech klas, które wciąż uczył jeden nauczyciel. We wrześniu 1939 r. nabór do szkoły się nie odbył, ale po niedługim czasie destabilizacji związanym z działaniami wojennymi, szkoła rozpoczęła pracę, choć program nauczania musiał być dostosowany do wymagań okupanta, m. in. zajęcia prowadzone były po polsku i niemiecku.

Po wyzwoleniu szkoła w Trzyciążu znów rozrosła się o dodatkową, piątą klasę, zatrudniono także drugiego nauczyciela. Z czasem okazało się, że w szkole potrzeba więcej pomieszczeń. Powstała idea wybudowania specjalnego budynku na potrzeby lokalnej podstawowej edukacji. W 1956 r. powołano do życia komitet budowy szkoły, znaleziono odpowiednią działkę i przygotowano projekt. Wkrótce potem wmurowano uroczyście kamień węgielny, a budowla, w której znalazły miejsce pomieszczenia szkolne, a także mieszkania dla nauczycieli do użytku została oddana na początku roku szkolnego 1958/59.

W latach 80-tych znów podniesiono stopień organizacyjny placówki do 8 klas. Konieczna była przebudowa budynku szkolnego, który stał się za mały w stosunku do nowych potrzeb. Szkolę podwyższono o drugą kondygnację, a w czasie prac budowlanych dzieci uczyły się w lokalach zastępczych.

Po reformie oświaty i powstaniu gimnazjów, szkoła stała się placówką sześcioklasową, ucząca w systemie klas łączonych. Od roku 2009 przy szkole działa punkt przedszkolny, a z dniem 1 września 2012 r. szkoła została przekształcona w placówkę niepubliczną, którą kieruje pani Anna Kieca.

Podczas uroczystych obchodów 100-lecia szkoły, które uświetnił piękny program artystyczny przygotowany przez wychowanków placówki, pod opieką wychowawców, w obecności licznie przybyłych gości, w tym władz samorządowych, na czele z wójtem Romanem Żelaznym, odsłonięta została pamiątkowa tablica ufundowana przez rodziców uczniów obecnie uczęszczających do placówki. Historię szkoły przypomniał gościom i społeczności szkolnej wieloletni pracownik Urzędu Stanu Cywilnego UG w Trzyciążu, 86-letni Tadeusz Półtorak, który był świadkiem wielu ważnych lokalnych wydarzeń i doskonale je pamięta.

 • DSC_1435-Kopiowanie
 • DSC_1436-Kopiowanie
 • DSC_1437-Kopiowanie
 • DSC_1444-Kopiowanie
 • DSC_1452-Kopiowanie
 • DSC_1454-Kopiowanie
 • DSC_1455-Kopiowanie
 • DSC_1457-Kopiowanie
 • DSC_1458-Kopiowanie
 • DSC_1460-Kopiowanie
 • DSC_1461-Kopiowanie
 • DSC_1468-Kopiowanie
 • DSC_1469-Kopiowanie
 • DSC_1472-Kopiowanie
 • DSC_1476-Kopiowanie
 • DSC_1477-Kopiowanie
 • DSC_1478-Kopiowanie
 • DSC_1483-Kopiowanie
 • DSC_1490-Kopiowanie
 • DSC_1491-Kopiowanie
 • DSC_1493-Kopiowanie
 • DSC_1495-Kopiowanie
 • DSC_1497-Kopiowanie
 • DSC_1500-Kopiowanie
 • DSC_1503-Kopiowanie
 • DSC_1504-Kopiowanie
 • DSC_1511-Kopiowanie
 • DSC_1513-Kopiowanie
 • DSC_1514-Kopiowanie
 • DSC_1515-Kopiowanie
 • DSC_1516-Kopiowanie
 • DSC_1517-Kopiowanie
 • DSC_1525-Kopiowanie
 • DSC_1526-Kopiowanie
 • DSC_1527-Kopiowanie
 • DSC_1528-Kopiowanie
 • DSC_1529-Kopiowanie
 • DSC_1532-Kopiowanie
 • DSC_1537-Kopiowanie
 • DSC_1538-Kopiowanie
 • DSC_1539-Kopiowanie
 • DSC_1554-Kopiowanie
 • DSC_1566-Kopiowanie
 • DSC_1579-Kopiowanie
 • DSC_1592-Kopiowanie
 • DSC_1593-Kopiowanie
 • DSC_1598-Kopiowanie
 • DSC_1601-Kopiowanie
 • DSC_1603-Kopiowanie
 • DSC_1606-Kopiowanie
 • DSC_1607-Kopiowanie
 • DSC_1608-Kopiowanie
 • DSC_1611-Kopiowanie
 • DSC_1612-Kopiowanie
 • DSC_1613-Kopiowanie
 • DSC_1614-Kopiowanie
 • DSC_1615-Kopiowanie
 • DSC_1617-Kopiowanie
 • DSC_1618-Kopiowanie
 • DSC_1619-Kopiowanie
 • DSC_1620-Kopiowanie
 • DSC_1621-Kopiowanie
 • DSC_1622-Kopiowanie
 • DSC_1628-Kopiowanie
 • DSC_1639-Kopiowanie
 • DSC_1650-Kopiowanie
 • DSC_1651-Kopiowanie
 • DSC_1653-Kopiowanie
 • DSC_1654-Kopiowanie
 • DSC_1659-Kopiowanie
 • DSC_1680-Kopiowanie
 • DSC_1684-Kopiowanie
 • DSC_1689-Kopiowanie
 • DSC_1690-Kopiowanie
 • DSC_1694-Kopiowanie
 • DSC_1695-Kopiowanie
 • DSC_1697-Kopiowanie