Kontakt

Urząd Gminy Trzyciąż
Trzyciąż 99
32-353 Trzyciąż
NIP: 637-202-41-12
REGON: 351556270

Nr konta Gminy Trzyciąż:

46 8591 0007 0280 0000 0097 0001
Krakowski Bank Spółdzielczy

tel. 012/3894 002
fax. 012/3894 001

e-mail: trzyciaz@ug.pl


Godziny urzędowania:
Poniedziałek   8:00-16:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30

Telefony alarmowe:
Zarządzanie Kryzysowe,
Urząd Gminy Trzyciąż
:
p. Zbigniew Półtorak 
tel. 600 298 653

Prezes WiK Sp. z o.o. Trzyciąż:
p. Krzysztof Stajniak 
tel. 508 361 999

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu
tel. 608 346 786, 606 341 448

Odwiedziny

Dzisiaj 46

W miesiącu 1989

Wszystkich 79242

Ogłoszenie nr 509282-N-2017 z dnia 2017-05-16 r.

Gmina Trzyciąż:

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Jangrocie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

ZAŁĄCZNIKI:

SIWZ wraz z:

  1. Formularz   ofertowy   wykonawcy – zał. nr 1 SIWZ
  2. Oświadczenie   o  spełnieniu warunków udziału w   postępowaniu – zał. nr 2a SIWZ
  3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. nr 2b SIWZ.
  4. Oświadczenie dot. grupy kapitałowej – zał. nr 3 SIWZ
  5. Zobowiązanie do udostępnienia Wykonawcy niezbędnych zasobów – zał. nr 4 SIWZ.
  6. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy – zał. nr 5 SIWZ.
  7. Karta gwarancyjna – zał. nr 6 SIWZ
  8. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – zał. nr 7 SIWZ
  9. Oświadczenie o zatrudnieniu – zał. nr 8 SIWZ
  10. Przedmiar robót - załącznik nr 9 SIWZ