Ruszyła kolejna runda konkursów grantowych w Ośrodku Działaj Lokalnie w Kluczach. Organizacje pozarządowe oraz grupy  nieformalne działające na terenie gmin Klucze, Bolesław, Wolbrom i Trzyciąż mogą składać wnioski o dofinansowanie swoich  pomysłów. Każdy wnioskodawca ma szansę otrzymać do 6 tys. złotych.


W X edycji Programu Działaj Lokalnie 2017 roku wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego.
Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.


Jak przystąpić do lokalnego konkursu grantowego?
Krok nr 1: Odwiedź stronę www.forumoswiatowe.com.pl, tam znajdziesz aktualne informacje na temat konkursu,
Krok nr 2: Skontaktuj się z Ośrodkiem Działaj Lokalnie, który zarządza naborem wniosków na obszarze gmin Klucze, Bolesław, Wolbrom i Trzyciąż,
Krok nr 3: Zapoznaj się z dokumentami dotyczącymi Programu (wnioskiem i regulaminem) i zastanów się, czy działania, które chcesz realizować spełniają założenia konkursu grantowego,
Krok nr 4: Przyjdź na konsultacje i szkolenia organizowane przez ODL.
Krok nr 5: Napisz wniosek i złóż go on-line przez generator w Ośrodku Działaj Lokalnie
(dostępnym na stronie www.forumoswiatowe.com.pl)

Termin naboru wniosków: 24 kwietnia 2017 - 26 maja 2017r.
Maksymalna kwota dofinansowania:
do 6000 zł na jeden projekt (dotacja, przelewana na konto przed realizacją zadania)
Długość trwania projektu:
Minimum 3, a maksymalnie 6 miesięcy w okresie 15 czerwca – 15 grudnia 2017r.
Wkład własny:
Wymagany jest wkład w wysokości 25%,
w tym wkład finansowy w wysokości min. 5% wnioskowanej kwoty oraz
wkład niefinansowy w wysokości min. 20%.
Skorzystaj z programu i zmień swoje lokalne otoczenie.

Skontaktuj się z nami:
Ośrodek Działaj Lokalnie w Kluczach
ul. Rudnicka 2a (Dom Kultury w Kluczach)
poniedziałki i czwartki godzinach: 9:00 – 12:00
e-mail: dzialaj.lokalnie@wp.
Iga Szeląg - koordynator


Ośrodek Działaj Lokalnie w Kluczach
ul. Rudnicka 2a
32-310 Klucze
tel. 533 976 208
www.forumoswiatowe.pl