K O M U N I K A T

 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu

z dnia 26 kwietnia 2017 r.  

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W OLKUSZU

Z DNIA 26 kwietnia 2017 r.

W SPRAWIE NIEPRZYDATNOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI 

POCHODZĄCEJ Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO, ZAOPATRUJĄCEGO MIEJSCOWOŚĆ GLANÓW

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu

Zawiadamia odbiorców wody pochodzącej z wodociągu publicznego Glanów,

zaopatrującego miejscowość Glanów,i Imbramowice Kolonia Górna

że z powodu wystąpienia zanieczyszczenia mikrobiologicznego bakteriami grupy coli

Woda z kranu nie nadaje się do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu w związku z powyższym wydał w dniu 26.04.2017 r. decyzję o braku przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągu publicznego Glanów.

  • Woda z kranu nie nadaje się do picia, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, wytwarzania lodu, mycia naczyń kuchennych i sztućców.
  • Woda z kranu nie nadaje się do mycia oraz kąpieli.
  • Woda nadaje się wyłącznie do celów sanitarnych (spłukiwania wody w misce ustępowej).

Po przeprowadzeniu przez Wodociągi i Kanalizacja Trzyciąż Sp. z o.o. działań naprawczych, w tym płukania i dezynfekcji sieci wodociągowej, zostaną pobrane do badań laboratoryjnych próbki wody.

Po uzyskaniu wyników badań, potwierdzających spełnienie wymagań, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989), zostanie wydany komunikat o przydatności wody do spożycia.