Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Trzyciąż zaprasza do udziału w konkursie „Ocalić od zapomnienia – historia ukryta w  kapliczkach przydrożnych
Gminy Trzyciąż”. Konkurs  odbywa się pod patronatem  Wójta  Gminy  Trzyciąż.

Regulamin konkursu:

W Twoim najbliższym otoczeniu jest przynajmniej kilka kapliczek. Z pewnością nie powstały przypadkowo. Mają one szczególne znaczenie i są ważne w życiu lokalnej społeczności. Chcemy zachować ich historie od zapomnienia, utrwalić ich piękno i wyjątkowość.
Czy wiesz w jakich okolicznościach powstała kapliczka w twoim najbliższym otoczeniu albo pamiętasz opowieści starszych? Warto zainteresować się historią, która może być inspiracja do dalszych poszukiwań. Napisz o tym.....

Historię wybranej kapliczki z terenu Gminy Trzyciąż  spisaną (w formie papierowej -wydruk komputerowy bądź maszynopis) wraz z umieszczonymi w tekście zdjęciami opisanego obiektu  należ dostarczyć bądź nadesłać do Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Trzyciąż 32-253 Trzyciąż 99  pok.12 lub 14  tel.12 389 40 01w. 36.

Termin  nadsyłania/dostarczania  prac  do konkursu  do 31 maja  2017r  do godz.15:00 wraz z podaniem danych kontaktowych  autora: imię i nazwisko,  wiek, miejsce zamieszkania, nr telefonu/w przypadku małoletnich nr tel. opiekuna.

Wyróżnione  prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych :
kat:  12-18 lat
kat: pow.18 lat

Do oceny konkursowej zostaną dopuszczone prace starannie wykonane i opisane zgodnie z wymaganiami i tematem konkursu.

Najlepsi, po trzech wyróżnionych w każdej kategorii, otrzymają atrakcyjne nagrody, które zostaną wręczone podczas festynu gminnego „Powrót do tradycji w Noc Świętojańską” 25 czerwca 2017r w Imbramowicach. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminy Trzyciąż do 20 czerwca 2017r.

Udział w konkursie jest   równoznaczny   z  wyrażeniem zgody na przetwarzanie  wizerunku oraz  danych osobowych zawartych w dokumentach  dla potrzeb niezbędnych do realizacji   przedsięwzięcia zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
Organizator oświadcza, że podane dane osobowe będą użyte tylko i wyłącznie do celów  promocyjnych  nie zostaną one wykorzystane w żadnych innych celach marketingowych.