SZKOLENIA US OLKUSZ UL. BUDOWLANYCH 2

 

24.04.2017 r. - 28.04.2017 r.

 

LP

TEMAT SZKOLENIA

DATA SZKOLENIA

MIEJSCE SZKOLENIA

1

Obowiązki wspólników spółek osobowych i członków zarządu spółek kapitałowych w kontekście orzekania o odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania tych spółek

24.04.2017

godz. 9.00

Pokój 206

2

Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

25.04.2017

godz. 9.00

Pokój 203

3

Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, stanowiących pomoc de minimis

26.04.2017

godz. 9.00

Pokój 203

4

Praktyczne wskazówki jak uzyskać potwierdzenie nabycia praw majątkowych

26.04.2017

godz. 10.00

Pokój 211

5

Omówienie aktualnych formularzy wykorzystywanych w rozliczeniu dotyczącym opodatkowania w formie karty podatkowej

27.04.2017

godz. 10.00

Pokój 213

6

Obowiązki płatnika w kontekście przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i Ordynacji podatkowej

27.04.2017

godz. 11.00

Pokój 406

7

Praktyczne wskazówki jak uzyskać zwrot z tytułu zakupu kasy fiskalnej

28.04.2017

godz. 10.00

Pokój 212

8

Prawa i obowiązki podatnika w toku kontroli podatkowej

28.04.2017

godz. 11.00

Pokój 406