W ostatnią niedzielę Wielkiego Postu czyli w Niedzielę Palmową 9 kwietnia w klasztorze Sióstr Norbertanek obchodzono tradycyjnie  doroczny odpust ku czci Pana Jezusa Cierpiącego. Uroczysta suma odpustowa, która zgromadziła liczne grono wiernych, została odprawiona pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Jana Piotrowskiego, Ordynariusza Diecezji Kieleckiej.

Tradycyjnie Eucharystię poprzedziła procesja inscenizująca wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy na osiołku, a oprócz przepięknych palm, atrakcją dla przybyłych gości były barwne stroje regionalne, w które tradycyjnie ubierają się na uroczystość mieszkańcy Imbramowic i okolicznych sołectw.

Jak podkreśla z radością wójt Roman Żelazny - z roku na rok święto przyciąga coraz więcej pielgrzymów i innych gości, którzy chętnie odwiedzają piękniejące systematycznie Imbramowice i lokalne sanktuarium.

Dziękujemy za zdjęcia z wydarzenia Panu Wojciechowi Szocie.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7