Obchody Światowego Dnia Wody 2017 w powiecie olkuskim wciąż trwają. 4 kwietnia olkuska Inspekcja Sanitarna gościła w gminie Trzyciąż. W Zespole Szkół w Zadrożu odbyła się z tej okazji konferencja z udziałem młodzieży gimnazjalnej poświęcona wodzie i ściekom. Organizatorem przedsięwzięcia byli Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu, Wójt Gminy Trzyciąż, Prezes Wodociągów i Kanalizacji w Trzyciążu.


Konferencja była doskonałą okazją do omówienia najważniejszych tematów dotyczących ogromnej roli wody w życiu człowieka oraz jak wielkim zagrożeniem dla mieszkańców Ziemi może być spadek jej zasobów. Inspektor Agata Knapik w swoim wykładzie podkreślała, że woda jest jednym z podstawowych elementów przyrody i jest niezastąpiona zarówno w życiu człowieka, jak i gospodarce, stanowi przedmiot konsumpcji, higieny i rekreacji. Prelegentka, nawiązując do tegorocznego hasła Światowego Dnia Wody, zwróciła uwagę na kluczową rolę racjonalnego zarządzania gospodarką ściekową.

Bieżącą sytuację gospodarki ściekowej w gminie Trzyciąż zaprezentowała słuchaczom Katarzyna Dessauer Kotlarz z Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Trzyciążu. Kolejnym prelegentem w czasie konferencji był Jan Książek wiceprzewodniczący Rady Gminy Trzyciąż, a równocześnie Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Olkuszu, który przedstawił zasady prawidłowego odprowadzania ścieków. Zwrócił również uwagę na efekt ekologiczny związany z nieracjonalną gospodarką ściekową.

Na zakończenie konferencji gimnazjaliści mieli możliwość sprawdzenia zdobytej wiedzy, biorąc udział w krótkim konkursie z zakresu omawianej tematyki. Ich zadaniem było udzielenie prawidłowych odpowiedzi i ułożenie hasła promującego picie wody zamiast słodkich napojów.

Wśród zwycięzców znaleźli się: 
I miejsce - Jakub Seweryn z Gimnazjum Zespołu Szkół w Suchej,
II miejsce - Antoni Dróżdż z Gimnazjum Zespołu Szkół w Jangrocie
III miejsce - Emilia Polakiewicz z Gimnazjum Zespołu Szkół w Zadrożu.

Wyróżnienia otrzymali: Emilia Świechowska i Paweł Skalski z Zespołu Szkól w Zadrożu.
Fundatorem nagród rzeczowych w konkursie był Prezes Wodociągów i Kanalizacji w Trzyciążu Krzysztof Stajniak. Dziękujemy!

Inspektor Sanitarny w Olkuszu dziękuje za obecność Panu Lucjanowi Gajdzie Przewodniczącemu Rady Gminy Trzyciąż, Panu Janowi Książkowi Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy Trzyciąż, Radnym Rady Gminy Trzyciąż,  Pani sołtys miejscowości Małyszyce.

Serdeczne podziękowania składamy Dyrektorom Zespołów Szkół w Suchej i Jangrocie – Pani Annie Krawiec i Pani Alfredzie Domagale, przedstawicielom Grona Pedagogicznego i Uczniom, którym dziękujemy za uwagę i wytrwałość .

Za wsparcie i okazaną pomoc  przy organizacji konferencji „Woda i ścieki” w gminie Trzyciąż serdecznie dziękujemy Gospodarzom – Pani Dyrektor Renacie Żelaznej , Gronu Pedagogicznemu i Radzie Rodziców Zespołu Szkół w Zadrożu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu serdeczne dziękuje współorganizatorom konferencji Panu Romanowi Żelaznemu Wójtowi Gminy Trzyciąż i Panu Krzysztofowi Stajniakowi - Prezesowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Trzyciążu.

  • woda01
  • woda02
  • woda2
  • woda3
  • woda5
  • woda6