Informujemy, że Punkt Konsultacyjno – Informacyjny dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin oraz dla Ofiar Przemocy w Rodzinie jest czynny w pierwszy wtorek miesiąca w godzinach od 15:30 do 17:30 w Urzędzie Gminy Trzyciąż – parter pok. nr 9 oraz pod numerem tel. (12) 389 49 34.

 

 

 

Dyżury w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym pełni Pani Ilona Rdest (pracownik socjalny, członek GKRPA oraz Zespołu Interdyscyplinarnego), która zajmuje się:
•    udzielaniem informacji z zakresu form pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom oraz osobom doświadczającym przemocy domowej
•    indywidualnymi działaniami motywacyjnymi
•    wsparciem uzależnionych podejmujących leczenie,
•    udostępnieniem materiałów dotyczących problemów alkoholowych

WSZYSTKIE PORADY I KONSULTACJE  UDZIELANE W PUNKCIE KONSULTACYJNO-INFORMACYJNYM SĄ BEZPŁATNE!!!

 

Ponadto pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom oraz osobom doświadczającym przemocy domowej udzielają:
•    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzyciążu

Ośrodek jest czynny w poniedziałek od 8:00 do 16:00 oraz od wtorku do piątku w godz. 7:30 do 15:30, tel.  12/389 49 34
•    Komisariat Policji w Wolbromiu, ul. Krakowska 17, tel. 32/649 33 50, 32/ 649 33 58
•    Punkt Interwencji Kryzysowej ( przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie), ul. Piłsudskiego 21; 32-300 Olkusz, tel. 32/ 641 32 92, 32/ 641 32 97, 32/ 643 39 41, 32/ 643 39 46 wew. 21
•    Ogólnopolskie Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie „NIEBIESKA LINIA”, tel. 801 12 00 02. Telefon działa od poniedziałku do soboty w godz. 8:00-22:00 oraz w niedziele i święta w godz.8:00-16:00. W środy w godz. 18:00-22:00 dyżurują prawnicy

Najbliższe dyżury w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin oraz dla Ofiar Przemocy w Rodzinie pełnione będą w następujących dniach:
04.04.2017r.
09.05.2017r.
06.06.2017r.