Kontakt

Urząd Gminy Trzyciąż
Trzyciąż 99
32-353 Trzyciąż
NIP: 637-202-41-12
REGON: 351556270

Nr konta Gminy Trzyciąż:

46 8591 0007 0280 0000 0097 0001
Krakowski Bank Spółdzielczy

tel. 012/3894 002
fax. 012/3894 001

e-mail: trzyciaz@ug.pl


Godziny urzędowania:
Poniedziałek   8:00-16:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30

Telefony alarmowe:
Zarządzanie Kryzysowe,
Urząd Gminy Trzyciąż
:
p. Zbigniew Półtorak 
tel. 600 298 653

Prezes WiK Sp. z o.o. Trzyciąż:
p. Krzysztof Stajniak 
tel. 508 361 999

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu
tel. 608 346 786, 606 341 448

Odwiedziny

Dzisiaj 6

W miesiącu 2431

Wszystkich 79684

                                                                                                  Trzyciąż, dnia  3 lutego 2017r.

IiR 271.01.2017

 

                                              

Odpowiedź na zapytanie

dot. realizacji zadania

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: IiR 271.01.2017 na zadanie o nazwie: „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej łączącej Trzyciąż ze zbiornikiem wodociągowym w miejscowości Sucha w ramach alternatywnego zaopatrzenia w wodę”

 

           

W odpowiedzi na zapytanie jednego z potencjalnych wykonawców z dnia 03.02.2017r. wyjaśniam co następuje:

 

Pytanie 1:

1.      Jakie jest wyposażenie pomiarowe, sterownicze i transmisyjne dla zbiornika Jangrot (pomiar poziomu)?

˗          Pytanie nie dotyczy przedmiotu zamówienia. Zakres robót objęty przetargiem znak: IiR 271.01.2017 nie obejmuje robót instalacyjnych w zakresie opomiarowania, sterowania i transmisji dla zbiorników w m. Sucha, pomimo ujęcia ich w dokumentacji projektowej.

Pytanie 2:

2.      Czy instalacja sterownicza i transmisyjna przy zbiorniku Jangrot objęta jest nadzorem gwarancyjnym lub serwisowym?

˗          Pytanie nie dotyczy przedmiotu zamówienia. Zakres robót objęty przetargiem znak: IiR 271.01.2017 nie obejmuje robót instalacyjnych w zakresie opomiarowania, sterowania i transmisji dla zbiorników w m. Sucha, pomimo ujęcia ich w dokumentacji projektowej.

Pytanie 3:

3.      Czy Inwestor dysponuje źródłami/dokumentacjami aktualnego oprogramowania/konfiguracji urządzenia sterowniczego i transmisyjnego przy zbiorniku Jangrot?

˗          Pytanie nie dotyczy przedmiotu zamówienia. Zakres robót objęty przetargiem znak: IiR 271.01.2017 nie obejmuje robót instalacyjnych w zakresie opomiarowania, sterowania i transmisji dla zbiorników w m. Sucha, pomimo ujęcia ich w dokumentacji projektowej.

Pytanie 4:

4.      Czy dopuszcza się wykonanie przekazu informacji o poziomie wody w zbiorniku Jangrot, do zbiornika Sucha, z wykorzystaniem wyłącznie istniejącego urządzenia pomiarowego (powielenie sygnału), a pominięciem istniejącego urządzenia sterowniczego i transmisyjnego?

˗          Pytanie nie dotyczy przedmiotu zamówienia. Zakres robót objęty przetargiem znak: IiR 271.01.2017 nie obejmuje robót instalacyjnych w zakresie opomiarowania, sterowania i transmisji dla zbiorników w m. Sucha, pomimo ujęcia ich w dokumentacji projektowej.

 

 Otrzymują :

-         Tablice ogłoszeń

-         Strona internetowa

-         A/A