OGŁOSZENIE

Wójt  Gminy Trzyciąż, informuje, iż na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Trzyciąż został podany do publicznej wiadomości w dniach : 14.07.2007 r. - 04.08.2007 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży z podaniem oznaczenia działki, powierzchni  i  ceny. Szczegółowe informacje zamieszczone w wykazie.