Informujemy, że stawka opłaty za odbiór odpadów  w Gminie Trzyciąż w roku 2017 nie ulega zmianie.

 1.    Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 7 zł miesięcznie.
 2.    Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosi 11 zł miesięcznie.

Wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonać :
•    Przelewem internetowym
•    W banku
•    Na poczcie
•    W kasie Urzędu Gminy w Trzyciążu

Konto bankowe, na które należy wpłacać w/w opłatę:
KBS Kraków o/Trzyciąż, nr rachunku:
46 8591 0007 0280 0000 0097 0001
   

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.01.2017 roku  należy uiszczać w aktualnie obowiązujących stawkach do 15 dnia każdego miesiąca.