Informacja dotycząca funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: 

 

 PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW (PSZOK) CZYNNY W DRUGĄ I CZWARTĄ SOBOTĘ MIESIĄCA OD GODZ

8:00 DO 12:00 – Miejscowość Glanów

 

Punkt odbiera :

-  gruz pochodzący z remontów wykonywanych we własnym zakresie

- popiół w okresie listopad – kwiecień

- z papieru i tektury, odpadów metali, tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych

- kuchenne ulegające biodegradacji, odpady ogrodowe i zielone

 - opakowania po nawozach sztucznych