Kontakt

Urząd Gminy Trzyciąż
Trzyciąż 99
32-353 Trzyciąż
NIP: 637-202-41-12
REGON: 351556270

Nr konta Gminy Trzyciąż:

46 8591 0007 0280 0000 0097 0001
Krakowski Bank Spółdzielczy

tel. 012/3894 002
fax. 012/3894 001

e-mail: trzyciaz@ug.pl


Godziny urzędowania:
Poniedziałek   8:00-16:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30

Telefony alarmowe:
Zarządzanie Kryzysowe,
Urząd Gminy Trzyciąż
:
p. Zbigniew Półtorak 
tel. 600 298 653

Prezes WiK Sp. z o.o. Trzyciąż:
p. Krzysztof Stajniak 
tel. 508 361 999

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu
tel. 608 346 786, 606 341 448

Odwiedziny

Dzisiaj 91

W miesiącu 2325

Wszystkich 82448

Zawiadomienie  o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn; Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych stałych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z terenu Gminy Trzyciąż”.

Działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zwaną dalej  „ustawą Pzp” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

 

I. Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

 

II. W przedmiotowym przetargu nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

 

III. W przedmiotowym postępowaniu nie odrzucono żadnego z Wykonawców.

     

IV. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert oraz informacja o liczbie punktów przyznanych ofertom podlegającym  ocenie przedstawia się następująco:

 

OCENA PUNKTOWA OFERT PRZETARGU DOTYCZĄCEGO:

 „Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych stałych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z terenu Gminy Trzyciąż”.

 

L.p.

 

Nazwa   i   adres Wykonawcy, ofert złożonych w terminie

Cena i punkty w kryterium

Liczba godzin zajęć edukacyjnych w zakresie gospodarki odpadami w placówkach oświatowych i punkty w kryterium

Emisja spalin

pojazdów

I punkty w kryterium

Sprawozdanie podmiotu dodatkowo w wersji elektronicznej i punkty w kryterium

 

Dostarczanie mieszkańcom Gmina Trzyciąż ulotek informacyjnych o terminach wywozów odpadów komunalnych

 

RAZEM PUNKTÓW

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 

 

1.

 

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o., ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław, NIP: 637-000-43-35

 

 

936.559,91

Tj. 60 pkt.

 

4 godziny

tj. 20 pkt.

 

Min 1 pojazd z normą emisji spalin EURO 5

Tj. 8 pkt.

 

TAK

Tj. 5 pkt

 

 

TAK

Tj. 5 pkt.

 

 

98

       Informujemy jednocześnie że w terminie zgodnym z zapisami Art. 94 ust. 2 Ustawy Pzp  umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1.

 

 

  

Wójt Gminy Trzyciąż

mgr inż. Roman Żelazny

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (ogloszenie_naj_ofe.pdf)ogloszenie_naj_ofe.pdf75 kB
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? ROZUMIEM