Kontakt

Urząd Gminy Trzyciąż
Trzyciąż 99
32-353 Trzyciąż
NIP: 637-202-41-12
REGON: 351556270

Nr konta Gminy Trzyciąż:

46 8591 0007 0280 0000 0097 0001
Krakowski Bank Spółdzielczy

tel. 012/3894 002
fax. 012/3894 001

e-mail: trzyciaz@ug.pl


Godziny urzędowania:
Poniedziałek   8:00-16:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30

Telefony alarmowe:
Zarządzanie Kryzysowe,
Urząd Gminy Trzyciąż
:
p. Zbigniew Półtorak 
tel. 600 298 653

Prezes WiK Sp. z o.o. Trzyciąż:
p. Krzysztof Stajniak 
tel. 508 361 999

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu
tel. 608 346 786, 606 341 448

Odwiedziny

Dzisiaj 18

W miesiącu 2368

Wszystkich 79621

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn;Termomodernizacja remizy OSP w Zadrożu.

 

 I i R 271.04.2016                                                                                                                              

 Trzyciąż 15.07.2016 r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn;Termomodernizacja remizy OSP w Zadrożu.

 

Działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zwaną dalej „ustawą Pzp” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

 

I. Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez firmę: Firma Handlowo-Usługowa Marcin Jakubas, 32-090 Słomniki, Wężerów 13, NIP 682-107-26-01

 

II. W przedmiotowym przetargu nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

 

III. W przedmiotowym postępowaniu nie odrzucono żadnego z Wykonawców.

 

IV. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert oraz informacja o liczbie punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie przedstawia się następująco:

 

 

 

Nr

oferty

 

Firma (nazwa) lub

Nazwisko oraz

adres wykonawcy

Streszczenie

spełnienia

warunków udziału w postępowaniu

i oceny ofert

 

Cena brutto

za realizację

zamówienia PLN

Ilość punktów

Ok. gwarancji za

realizację

zamówienia

 

Ilość punktów

 

 

 

 

Razem punktów

1.

BUJAKOWSKI’ sp. z o.o. 30-645 Kraków, ul. Wspólna 13,

NIP: 679-296-77-54

Wykonawca spełnia

warunki

udziału w postępowaniu.

 

113 436, 84

 

90,98 pkt

42 m-ce

 

5,00 pkt

 

95,98

 

 

 

2.

 

Firma Handlowo-Usługowa Marcin Jakubas, 32-090 Słomniki, Wężerów 13, NIP 682-107-26-01

 

Wykonawca spełnia

warunki

udziału w postępowaniu.

 

108 645,29

 

95,00 pkt

 

36 m-cy

 

4,28 pkt

 

 

 

99,28

 

Informujemy jednocześnie że w terminie zgodnym z zapisami Art. 94 ust. 1 Ustawy Pzp umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie 5 dni od daty dostarczenia niniejszego zawiadomienia.

 

 

                                                                                                                                                    WÓJT GMINY

 

Rozdzielnik:

 

  1. a/a

  2. tablica ogłoszeń

  3. strona internetowa Gminy

  4. BUJAKOWSKI’ sp. z o.o. 30-645 Kraków, ul. Wspólna 13

  5. Firma Handlowo-Usługowa Marcin Jakubas, 32-090 Słomniki, Wężerów 13