Kontakt

Urząd Gminy Trzyciąż
Trzyciąż 99
32-353 Trzyciąż
NIP: 637-202-41-12
REGON: 351556270

Nr konta Gminy Trzyciąż:

46 8591 0007 0280 0000 0097 0001
Krakowski Bank Spółdzielczy

tel. 012/3894 002


e-mail: trzyciaz@ug.pl


Godziny urzędowania:
Poniedziałek   8:00-16:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30

Telefony alarmowe:
Zarządzanie Kryzysowe,
Urząd Gminy Trzyciąż
:
p. Zbigniew Półtorak 
tel. 600 298 653

Prezes WiK Sp. z o.o. Trzyciąż:
p. Krzysztof Stajniak 
tel. 508 361 999

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu
tel. 608 346 786, 606 341 448

Odwiedziny

Dzisiaj 62

W miesiącu 1825

Wszystkich 94134

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

1 czerwca 2016 r. na posiedzeniu Rady Gminy Trzyciąż została przyjęta uchwała w sprawie oceny aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzyciąż” oraz „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzyciąż „ w wyniku, której stwierdzono potrzebę zmiany dokumentów planistycznych Gminy.

 

Będzie zmiana „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzyciąż” (Planu), ale zanim to nastąpi istnieje konieczność opracowania innego dokumentu planistycznego, poprzedzającego zmianę planu – a jest nim „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzyciąż” (Studium). 

Aktualnie prowadzone są prace przygotowawcze związane z opracowaniem materiałów wyjściowych. Wkrótce zostanie ogłoszona informacja o terminie składania wniosków dotyczących zmiany przeznaczenia terenów w Studium. Od momentu ogłoszenia termin ten będzie wynosił minimum 21 dni. 

Ważnym jest, aby w tym czasie każdy z właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Trzyciąż przeanalizował plany inwestycyjne dotyczące swoich nieruchomości, sprawdził ich przeznaczenie w aktualnie obowiązującym miejscowym Planie i jeśli są one inne, niż aktualnie obowiązujące złożył stosowny wniosek do zmiany Studium. 

Wniosek ten będzie opiniowany przez różne instytucje i jeśli uzyska opinię pozytywną, będzie to podstawą do przeprowadzenia kolejnej procedury pozwalającej na zmianę Planu. Cała procedura zmiany Studium i Planu jest skomplikowana i wymaga opinii i uzgodnień od wielu instytucji. 

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z pozytywnym jego rozpatrzeniem. W związku z powyższym prosi się zainteresowanych o śledzenie informacji na temat zmiany Studium, udział nie tylko na etapie składania wniosków, ale również na etapie wyłożenia dokumentu do publicznego wglądu a także w dyskusji nad przyjętymi rozwiązaniami. 

Wszelkie informacje oraz wzór wniosku o zmianę przeznaczenia terenu będą umieszczane na stronie internetowej Urzędu Gminy Trzyciąż: www.ugtrzyciaz.itcom.pl  w zakładce „Zmiana Studium” oraz dostępne w siedzibie urzędu.

Zmiana przeznaczenia terenu rolnego na budowlany w Studium nie jest podstawą do uzyskania pozwolenia na budowę. Dopiero zmiana Planu, która zostanie dokonana w terminie późniejszym może dać taka możliwość. Dlatego bardzo ważnym jest, aby tereny budowlane które mają znaleźć się w Planie znalazły się w opracowywanym teraz Studium.

 

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? ROZUMIEM