Kontakt

Urząd Gminy Trzyciąż
Trzyciąż 99
32-353 Trzyciąż
NIP: 637-202-41-12
REGON: 351556270

Nr konta Gminy Trzyciąż:

46 8591 0007 0280 0000 0097 0001
Krakowski Bank Spółdzielczy

tel. 012/3894 002
fax. 012/3894 001

e-mail: trzyciaz@ug.pl


Godziny urzędowania:
Poniedziałek   8:00-16:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30

Telefony alarmowe:
Zarządzanie Kryzysowe,
Urząd Gminy Trzyciąż
:
p. Zbigniew Półtorak 
tel. 600 298 653

Prezes WiK Sp. z o.o. Trzyciąż:
p. Krzysztof Stajniak 
tel. 508 361 999

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu
tel. 608 346 786, 606 341 448

Odwiedziny

Dzisiaj 6

W miesiącu 2431

Wszystkich 79684

I i R 271.01.2016                                                                                                                              Trzyciąż 29.06.2016 r.

 

        Zawiadomienie  o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn;

Modernizacja budynku remizy OSP w Imbramowicach.

 

Działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zwaną dalej  „ustawą Pzp” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

 

I. Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez firmę: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Elmed” Sławomir Kwapień-spółka jawna, 32-200 Miechów, ul. Szpitalna 7/8, NIP: 659-143-11-88

 

II. W przedmiotowym przetargu nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

 

III. W przedmiotowym postępowaniu nie odrzucono żadnego z Wykonawców.

     

IV. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert oraz informacja o liczbie punktów przyznanych ofertom podlegającym  ocenie przedstawia się następująco:

 

 

 

 

   Nr

oferty

 

Firma (nazwa) lub

Nazwisko oraz

adres wykonawcy

Streszczenie

spełnienia

warunków udziału

w postępowaniu

i oceny ofert

 

Cena brutto

za realizację

zamówienia

  Ilość punktów

Ok. gwarancji  za

realizację

zamówienia

 

Ilość punktów

  

 

 

 

Razem punktów

1.

Zakład Remontowo – Budowlany Bronisław Adamek, 33-335 Nawojowa 332,

NIP: 734-106-52-28

Wykonawca spełnia

warunki

udziału w postępowaniu.

 

254056,14 PLN

 

61,89 pkt

 

 

48-m-cy

 

2,00 pkt.

 

63,89

 

 

 

2.

           Firma Handlowo – Usługowa „PASO” Sośnierz Paweł, 32-340 Wolbrom, ul. Miechowska 77

NIP: 637- 196- 51- 14

Wykonawca spełnia

warunki

udziału w postępowaniu.

 

172 290,25 PLN

 

 

91,27 pkt

 

 

60-m-cy

 

 

2,5 pkt.

 

 

 

 

93,89

 

 

3.

 

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Elmed” Sławomir Kwapień-spółka jawna, 32-200 Miechów, ul. Szpitalna 7/8

NIP: 659-143-11-88

Wykonawca spełnia

warunki

udziału w postępowaniu.

 

165521,18 PLN

 

 

95,00 pkt

 

 

120-m-cy

 

 

 

5, 0 pkt.

 

 

 

 

100,00

 

 

     Informujemy jednocześnie że w terminie zgodnym z zapisami Art. 94 ust. 1 Ustawy Pzp  umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie 5 dni od daty dostarczenia niniejszego zawiadomienia.

 

 

                                                                                                              Wójt Gminy