Kontakt

Urząd Gminy Trzyciąż
Trzyciąż 99
32-353 Trzyciąż
NIP: 637-202-41-12
REGON: 351556270

Nr konta Gminy Trzyciąż:

46 8591 0007 0280 0000 0097 0001
Krakowski Bank Spółdzielczy

tel. 012/3894 002
fax. 012/3894 001

e-mail: trzyciaz@ug.pl


Godziny urzędowania:
Poniedziałek   8:00-16:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30

Telefony alarmowe:
Zarządzanie Kryzysowe,
Urząd Gminy Trzyciąż
:
p. Zbigniew Półtorak 
tel. 600 298 653

Prezes WiK Sp. z o.o. Trzyciąż:
p. Krzysztof Stajniak 
tel. 508 361 999

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu
tel. 608 346 786, 606 341 448

Odwiedziny

Dzisiaj 1

W miesiącu 1944

Wszystkich 79197

Sesja Rada Gminy odbędzie się dnia 29 marca 2016  r. /wtorek/ o godz. 1500 w lokalu Urzędu Gminy Trzyciąż.

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity – Dz. U. z 2015 r.  poz. 1515 z póź.zm./ zwołuję XX Sesję Rady Gminy Trzyciąż z proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy.

4.Uchwała w sprawie podjęcia decyzji w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa, wniesionego przez Marcina Jakubowskiego i Jana Delę.

5.Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Gminy Trzyciąż
Lucjan Gajda