Ogłoszenie

o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

 

 

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2015 r. poz. 1440 ze zm.) Gmina Trzyciąż ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem będzie zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

 

1.      Nazwa i adres organizatora transportu zbiorowego

Gmina Trzyciąż

Trzyciąż 99

32-353 Trzyciąż

 

2.      Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

 

3.      Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, na której będzie wykonywany przewóz

Publiczny transport zbiorowy-autobusowy.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Trzyciąż na linii komunikacyjnej:

Ściborzyce – Małyszyce – Imbramowice – Glanów – Sucha – Podchybie – Trzyciąż – Jangrot – Michałówka.

 

4.      Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia

     15.09.2016 r.

 

5.      Zmiana informacji

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r.  poz. 1440 ze zm.) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

 

 

Wójt Gminy Trzyciąż
mgr inż. Roman Żelazny

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (Ogłoszenie transport 2016.doc)Ogłoszenie transport 2016.doc26 kB