W dniu 30 stycznia 2016 r. na placu Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie strażacy druhowie z terenu całej Małopolski przybyli, aby wziąć udział w uroczystym przekazaniu kluczyków do zakupionych samochodów ratowniczo - gaśniczych.

      Na uroczystość tę,  oprócz przedstawicieli jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych  z terenu gmin i powiatów woj. małopolskiego oraz, które w ubiegłym roku otrzymały nowe samochody pożarnicze, przybyli także zaproszeni goście:

- Dh Waldemar Pawlak – Prezes Zarządu Głównego Związku OSP Rzeczypospolitej Polskiej,

- Dh Edward Siarka – Poseł na Sejm RP – Prezes Zarządu OW Związku OSP RP woj. małopolskiego,

- Dh Łukasz Smółka – Szef Gabinetu Politycznego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa,

- Ksiądz, mł. bryg. Władysław Kulig – Kapelan Małopolskich Strażaków,

- Mł. bryg. Stanisław Nowak – Małopolski Komendant Wojewódzki PSP , 

- St. bryg. Bogusław Kogut – Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

- Dh Kazimierz Sady – Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOW ZOSP RP woj. małopolskiego.

Gminę Trzyciąż reprezentowali: Wójt Gminy Trzyciąż - Roman Żelazny oraz druhowie z OSP Jangrot: Jacek Bieniecki - Prezes, Damian Wypasek - Kierowca - konserwator, Adam Osuch - członek.

      Samochód MAN GBARt 3/24 dla OSP Jangrot zakupiono za kwotę 579 960 zł. Na tę kwotę Strażacy OSP pozyskali następujące dotacje:

- Gmina Trzyciąż - 200 tyś. zł,

- Zarząd Główny Związku OSP RP w Warszawie - 150 tyś. zł,

- Komenda główna PSP w Warszawie - 200 tyś. zł,

- środki własne OSP Jangrot 29 960 zł,.

Kwota 200 tyś. zł pozyskana z Komendy Głównej PSP, została rozbita na dwie transze - 100 tyś. zł zostało już przekazane OSP Jangrot i następnie na konto  wykonawcy tj. firmie MOTO - Truck Kielce. Natomiast pozostałe 100 tyś. zł Straż OSP Jangrot otrzyma w połowie roku 2016.

            W/w samochód, jest wyposażony: w zbiornik na wodę o poj. 3 000 l, zbiorniki na środek pianotwórczy o poj. 300 l, wciągarkę o uciągu 7,5 t, zestaw narzędzi hydraulicznych Holmatro do ratownictwa drogowego, 4 szt. aparatów powietrznych Auer, autopompę o wydajności 2 400 l/min, motopompę pływającą Niagara, zestaw ratownictwa medycznego z torbą PSP R1 oraz sprzęt do szeroko pojętego ratownictwa.

            Jednostka straży z Jangrota obsługuje większość zdarzeń na terenie Gminy Trzyciąż, tak więc posiadanie nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego, pozwoli na poprawę bezpieczeństwa nie tylko mieszkańców naszej gminy, ale także mieszkańców terenu powiatu olkuskiego.

 • DSC_0059
 • DSC_0081
 • DSC_0084
 • DSC_0111
 • DSC_0112
 • DSC_0148
 • DSC_0151
 • IMG_9845
 • w10
 • w14
 • w26
 • w3
 • w33
 • w43
 • w46
 • w50