Wójt Gminy Trzyciąż informuje, iż stawki podatku rolnego na 2016 r. wynoszą:
- dla gruntów gospodarstw rolnych (tj. gruntów o pow. przekraczających 1 ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy) - 134,375 zł
- dla gruntów rolnych nie stanowiących gospodarstwa rolnego - 268,75 zł za 1 ha fizyczny.
 
Stawka podatku leśnego na 2016 r. wynosi - 42,1894 zł za 1 ha fizyczny.