Kontakt

Urząd Gminy Trzyciąż
Trzyciąż 99
32-353 Trzyciąż
NIP: 637-202-41-12
REGON: 351556270

Nr konta Gminy Trzyciąż:

46 8591 0007 0280 0000 0097 0001
Krakowski Bank Spółdzielczy

tel. 012/3894 002
fax. 012/3894 001

e-mail: trzyciaz@ug.pl


Godziny urzędowania:
Poniedziałek   8:00-16:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30

Telefony alarmowe:
Zarządzanie Kryzysowe,
Urząd Gminy Trzyciąż
:
p. Zbigniew Półtorak 
tel. 600 298 653

Prezes WiK Sp. z o.o. Trzyciąż:
p. Krzysztof Stajniak 
tel. 508 361 999

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu
tel. 608 346 786, 606 341 448

Odwiedziny

Dzisiaj 211

W miesiącu 2307

Wszystkich 79560

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

   Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego       w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn;

Przebudowa drogi gminnej Zadroże - Glanów K 120484 w miejscowości Zagórowa w km 1+700 - : - 2+182

 

Działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1232). zwaną dalej  „ustawą Pzp” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

 

I. Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez firmę:

 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w   Olkuszu sp. z o.o. 32-300 Olkusz, al. 1000-lecia 3

 

II. W przedmiotowym przetargu nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

 

III. W przedmiotowym postępowaniu nie odrzucono żadnego z Wykonawców.

     

IV. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert oraz informacja o liczbie punktów przyznanych ofertom podlegającym  ocenie przedstawia się następująco:

 

 

W przedmiotowym postępowaniu złożono 7 ofert.

 

 

 

 

 

 

   Nr

oferty

 

Firma (nazwa) lub

Nazwisko oraz

adres wykonawcy

 

Liczba punktów w kryterium CENA

 

Liczba punktów w kryterium:    okres     rękojmi i gwarancji

 

    

        RAZEM

     PUNKTÓW

 

 

 

 

 

1.

 

Berger - Bau Polska Sp. z o.o. ul. Szczecińska 11,

54-517 Wrocław

 

 

 

    70,96

 

 

 

 

         5,00

 

 

 

 

75,96

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

Rejon Robót Drogowych DROG - BUD  Sp. z o.o.

32-566 Alwernia, ul. Krasickiego 18 A

 

 

 

89,78

 

 

 

5,00

 

 

 

94,78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Olkuszu sp. z o.o.

32-300 Olkusz,

 ul. Aleja 1000- lecia 3

 

 

 

95,00

 

 

 

3,25

 

 

 

98,25

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

SOLARIS – EKO Sp. z o.o.

31-587 Kraków,

ul. Na Załęczu 1

 

 

72,76

 

 

4,08

 

 

76,84

 

 

 

    5.

 

 

„TRANSFIG” Wiesław Figa

32-061 Przeginia Duchowna 300

 

 

56,26

 

 

3,00

 

 

59,26

 

 

 

 

 

 

6.

 

Konsorcjum Firm:

Lider: Zakład Projektowania i Wykonawstwa Robót Drogowych mgr inż. Władysław Janik, 32-300 Olkusz, ul. Legionów Polskich 36/82

Partner: PPHU „LINK” Zakład Projektowania i Wykonawstwa Robót Drogowych dr  inż. Krzysztof Janik, 32-300 Olkusz, Al.100 lecia 1D

 

 

 

 

 

 

44,97

 

 

 

 

 

 

3,00

 

 

 

 

 

 

47,97

 

 

 

 

 

 

7.

 

Elektrownia Chorzów S.A.

40-503 Chorzów,

Ul. M. Skłodowskiej-Curie 3

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach Sp. z o.o.

40-321 Katowice

Ul. Miedziana 5

 

 

 

 

80,65

 

 

 

 

3,00

 

 

 

 

83,65

 

 

 

 

 

 Informujemy jednocześnie że w terminie zgodnym z zapisami Art. 94 ust. 1 Ustawy Pzp  umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie 5 dni od daty dostarczenia niniejszego zawiadomienia.

 

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (Ogłoszenie o wynikach 271.11.2015.doc)Ogłoszenie o wynikach 271.11.2015.doc71 kB