15 września 2015r

 

DZIEÑ OTWARTYCH DRZWI W BIBLIOTECE W IMBRAMOWICACH

 

W ramach Projektu pn. „By poznawać ziemię, na której się mieszka…” realizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Imbramowic „Dłubnia u źródeł” w partnerstwie z Biblioteką i Ośrodkiem Animacji Kultury Gminy Trzyciąż- Filia Imbramowice. Dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Program Promocja Literatury i Czytelnictwa, priorytet Partnerstwo Publiczno-Społeczne.

PLAKAT

W ramach projektu Stowarzyszenie i Biblioteka podjęły wspólne działania promujące czytelnictwo oraz wzmacniające poczucie tożsamości wśród społeczności lokalnej wschodniej części Gminy Trzyciąż. Ten urokliwy krajobrazowo zakątek Małopolski posiada bogatą historię, głównie za sprawą sięgającego korzeniami XIII w. klasztoru Sióstr Norbertanek. Walory kulturowe miejsca nie zawsze doceniane są przez mieszkańców. Zasługują zatem na upowszechnienie i wzbudzenie poczucia dumy z „Małej Ojczyzny”.

 

Przez zorganizowanie „Dnia Otwartych Drzwi w Bibliotece” 15 września 2015r. w godz. 9.00 – 19.00 pragniemy pokazać jak wygląda praca w naszej imbramowskiej bibliotece, pochwalić się wieloma ciekawymi eksponatami w Izbie Regionalnej a także ukazać niepowtarzalny klimat i tradycje naszej placówki mieszczącej się w zabytkowym budynku dawnego szpitala klasztornego z 1750r. tzw. „Białym Domku”.

 Na przybyłe do „Białego Domku” osoby, w tym dzieci i młodzież czekać będą liczne atrakcje, wśród których ciekawe zajęcia plastyczne, warsztaty z artystą-plastykiem Panią Barbarą Jędrol - Kościak, podczas których każdy będzie mógł spróbować swoich sił w grafice, rysowaniu pastelami, zajęciach literackich. Dzieci będą samodzielnie tworzyć zakładki do książek, własne ilustracje do tekstu oraz uczestniczyć w innych zajęciach stolikowych. Podczas Dnia Otwartego przybyli obejrzą ciekawe  wystawy: „Imbramowice w piśmiennictwie od średniowiecza do współczesności” oraz „Wystawę kopii obrazów Artura Grottgera”, na podstawie której chętni, będą mogli spróbować swoich sił w tworzeniu grafiki. Młodsze dzieci zabłysną pięknym i bezbłędnym czytaniem , oraz posłuchają jak czytają starsi seniorzy, których nie zabraknie również w tym dniu. Czas umilą dźwięki muzyki poważnej i filmowej. Każde dziecko uczestniczące w artystycznych zmaganiach będzie miało zapewnione materiały realizacyjne. Uczestnicy będą mogli też zapoznać się z nowościami książkowymi w imbramowskiej bibliotece oraz zobaczyć jak działa elektroniczny katalog biblioteczny SOWA2. Za udział w konkursach plastycznych przewidziano nagrody rzeczowe, zaś Stowarzyszenie podaruje uczestnikom własne wydawnictwo książkowe pn:”Cztery Pory Roku u źródeł Dłubni”. Nagrodzimy również najaktywniejszego czytelnika biblioteki Imbramowice w dwóch kategoriach– osoby dorosłe oraz dzieci i młodzież. Przez cały czas trwania Dnia Otwartego, na uczestników będzie czekał poczęstunek.

 Po południu od godz. 16.00 trwać będzie otwarte seminarium literackie poświęcone sylwetce i twórczości Artura Grottgera. Spotkanie z Mieczysławem Novákiem, potomkiem przyjaciela A. Grottgera, Konstantego Nováka, którego opowieści o obronie dworu w Glanowie, stały się przyczynkiem do namalowania przez Grottgera obrazu „Pożar dworu pod Miechowem” oraz wybranych rycin z serii „POLONIA”. Czytanie opisu obrony dworu i dyskusja.

 Udział w zorganizowanym spotkaniu w Bibliotece sprzyja integracji społeczności lokalnej wokół zagadnień związanych z literaturą, sztuką i lokalnym dziedzictwem kulturowym oraz wzmocnieniu pozycji biblioteki w świadomości mieszkańców i władz regionu jako przeciwdziałanie marginalizacji biblioteki filialnej.