Pod haslem: „Dwory, kościoły, kapliczki – historia i tradycja”

Regulamin i zgłoszenie na Rajd pod niniejszym załącznikiem.