Zapraszamy do udziału w  corocznym konkursie Ziemniak Rekordzista.Konkurs trwa do28.09.2015r.

ZIEMNIAK REKORDZISTA 2015

 
Regulamin konkursu na najcięższą bulwę ziemniaczaną
 
Konkurs towarzyszący festynowi gminnemu
 
IX Święto Ziemniaka” w Gminie Trzyciąż”
 
 
 
 
 1. Organizatorem konkursu jest UG Trzyciąż oraz BiOAK .

   

 2. W konkursie mogą wziąć udział tylko mieszkańcy pełnoletni Gminy Trzyciąż.

   

 3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośrednio udział w przygotowaniu i prowadzeniu festynu.

   

 4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie udziału wraz z dostarczeniem eksponatu do UG Trzyciąż pok. 12 – Biblioteka w terminie do 28 września 2015r( poniedziałek)

   

 5. Każdy uczestnik może zgłosić jeden okaz ziemniaczany.

   

 6. Komisja powołana przez organizatorów wyłoni finalistę biorąc pod uwagę ciężar bulwy ziemniaczanej.

   

 7. Ogłoszenie wyniku konkursu i wręczenie nagrody nastąpi na festynie gminnym w dniu 4 października 2015r w Trzyciążu.

   

 8. Nagroda przewidziana jest za uzyskanie tylko I miejsca (najcięższej bulwy)

   
 

 

 
W konkursie nie mogą brać udziału zwycięzcy poprzednich 3 edycji konkursu.
 
 
 
 
 
ORGANIZATORZY
 
 
 
 
 
 

Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach oraz wykorzystaniem wizerunku dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu– zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)