Wójt Gminy Trzyciąż informuje, że 31 sierpnia br. (poniedziałek) upływa drugi termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego.