Dobiega końca realizacja projektu Dostosowanie i doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Trzyciąż” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach w/w projektu od stycznia tego roku realizowane jest zadanie: „Organizacja placów zabaw” przy szkole podstawowej w Suchej, Jangrocie oraz w Zadrożu. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Jangrocie i przy Szkole Podstawowej w Zadrożu oraz doposażenia istniejącego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Suchej, zostały zakupione zestawy zabawowe, tablice informacyjne, huśtawki i sprężynowce. W Jangrocie i Zadrożu zostało wykonane również ogrodzenie nowo powstałych placów zabaw, natomiast w Suchej plac zabaw został doposażony w karuzelę, zjeżdżalnię spiralną oraz ławeczki. Ponadto, przy urządzeniach na placach zabaw w Suchej, Jangrocie i Zadrożu została zamontowana bezpieczna nawierzchnia.
Realizacja projektu  Dostosowanie i doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Trzyciąż” trwa od września 2014 r.  do 30 czerwca 2015 r. W ubiegłym roku w ramach projektu  do oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej w Suchej, Zadrożu, Jangrocie zakupiono zabawki,  pomoce dydaktyczne, materiały, meble i wyposażenie wypoczynkowe, sprzęt do utrzymania czystości, sprzęt komputerowy i audiowizualny, także doposażono łazienki. Ponadto do oddziału w Suchej i Zadrożu zakupiono i zamontowano rolety okienne.W ramach projektu pozyskano dotację w wysokości 261 604 zł. Projekt jest w całości finansowany z pozyskanej dotacji, bez udziału wkładu własnego.
Poniżej prezentujem zdjecia placów zabaw z ZS w Suchej i ZS w Zadrożu.
 
Plac zabaw w ZS w Zadrożu

{mosimage}{mosimage}
{mosimage}{mosimage}
{mosimage}

Plac zabaw w ZS w Jangrocie

{mosimage}{mosimage}
{mosimage}{mosimage}
{mosimage}{mosimage}
{mosimage}

 Plac zabaw w Suchej

{mosimage}{mosimage}
{mosimage}{mosimage}
{mosimage}{mosimage}