INFORMACJA

Wójta Gminy TRZYCIĄŻ

z dnia   22 lipca   2015 roku

 

 

Działając na podstawie art. 6 ust. 5 i 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) oraz art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm. [1])), w związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (Dz. U. poz. 852), podaję do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum właściwych dla głosowania korespondencyjnego oraz lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w ogólnokrajowym referendum, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.

 

 

Numer obwodu

głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

 

          1

 

                                               

 

Sołectwo: Jangrot, Michałówka, Trzyciąż, Podchybie

 

Zespół Szkól – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Jangrocie

/lokal przystosowany

 dla osób niepełnosprawnych/

                  

                     2

 

Sołectwo: Sucha, Glanów, Porąbka

Zespół Szkól – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Suchej

 

                   

                     3

 

Sołectwo: Imbramowice, Małyszyce, Ściborzyce

 

 

Biały Domek  w Imbramowicach

                   

                     4

 

Sołectwo: Milonki, Tarnawa, Zadroże, Zagórowa

 

 

Zespół Szkól – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Zadrożu

 

 

 

Głosowanie w ogólnokrajowym referendum odbędzie się w dniu 6 września 2015 r. w godz. 6.00 – 22.00.

 

Informuję o możliwości głosowania korespondencyjnego oraz o możliwości głosowania przez wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności poprzez udzielenie pełnomocnictwa do głosowania w ich imieniu.

 

Dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie gminy TRZYCIĄŻ wyznacza się Obwodową Komisję Wyborczą Nr 1 w  Zespole Szkół – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Jangrocie.

 

                                                              Wójt Gminy

                                                                             

                                                                  Mgr inż. Roman Żelazny