Muzeum Wsi Kieleckiej wraz ze Stowarzyszeniem Pokolenie organizuje zbiórkę pamiątek  na potrzeby nowego, spektakularnego obiektu w Michniowie, nieopodal Kielc. Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich będzie symbolem i miejscem pamięci dla 817 wsi spacyfikowanych na terenie całej, przedwojennej Rzeczpospolitej - także na Kresach Wschodnich. Będzie również nowoczesnym muzeum, gdzie na stałej wystawie opowiemy o pacyfikacjach, obozach, wysiedleniach i o codziennym, wojennym życiu na wsi. Zależy nam zebraniu przedmiotów pozostałych po ofiarach represji, świadectw pacyfikacji, pamiątek dotyczących tajnego nauczania, sabotażu, partyzantki. Poszukujemy dokumentów, przedmiotów codziennego użytku, fotografii, militariów.  Chcemy dotrzeć do mieszkańców pacyfikowanych wsi w całej Polsce - dlatego właśnie kierujemy naszą prośbę o pomoc bezpośrednio do Państwa.
Bylibyśmy wdzięczni, gdyby zgodzili się Państwo pomóc w  zorganizowaniu akcji. Chcielibyśmy prosić o umieszczenie ogłoszenia o zbiórce pamiątek na  stronie internetowej, na portalach społecznościowych - jak Facebook, o ile prowadzą Państwo swój fanpage, a także o wydrukowanie, oraz przywieszenie tego samego komunikatu na  tablicach informacyjnych, lub opublikowanie w informatorze, jeżeli prowadzą Państwo takie wydawnictwo. W załączeniu przesyłam wzór ogłoszenia o zbiórce.
 
Agata Krzon - Król

tel. 888856092
Koordynator zbiórki eksponatów
na wystawę stałą w Mauzoleum
Martyrologii Wsi Polskich

http://mwk.com.pl/
http://www.martyrologiawsipolskich.pl/