W dniu 20.06.2015 r., odbyła się wycieczka Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Trzyciąż do Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnych w Krakowie. Organizatorem wycieczki był Adam Kubik - Komendant Gminny OG ZOSP RP w Trzyciążu, który wraz z druhem  Mirosławem Stankiem sprawował również opiekę nad młodzieżą uczestniczącą w wyjeździe.
{mosimage}{mosimage}{mosimage}
Druhny i druhowie z MDP zapoznali się na terenie Szkoły Aspirantów PSP z salami wykładowymi, salą tradycji, punktem dowodzenia, siłownią, salą gimnastyczną, sprzętem i wyposażeniem  strażackim. Największą atrakcją była wysuwana drabina pożarnicza, która ma 37 metrów wysokości, można z niej było obserwować panoramę Nowej Huty.
                Wycieczkę po Szkole Aspirantów oprowadzał Młodszy Kapitan Bartosz Gajda, który jest wykładowcą i pracownikiem tejże szkoły i jednocześnie druhem OSP Jangrot.
{mosimage}{mosimage}{mosimage}
{mosimage}{mosimage}{mosimage}
{mosimage}{mosimage}{mosimage}
{mosimage}{mosimage}{mosimage}
{mosimage}{mosimage}{mosimage}
{mosimage}{mosimage}