Kontakt

Urząd Gminy Trzyciąż
Trzyciąż 99
32-353 Trzyciąż
NIP: 637-202-41-12
REGON: 351556270

Nr konta Gminy Trzyciąż:

46 8591 0007 0280 0000 0097 0001
Krakowski Bank Spółdzielczy

tel. 012/3894 002
fax. 012/3894 001

e-mail: trzyciaz@ug.pl


Godziny urzędowania:
Poniedziałek   8:00-16:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30

Telefony alarmowe:
Zarządzanie Kryzysowe,
Urząd Gminy Trzyciąż
:
p. Zbigniew Półtorak 
tel. 600 298 653

Prezes WiK Sp. z o.o. Trzyciąż:
p. Krzysztof Stajniak 
tel. 508 361 999

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu
tel. 608 346 786, 606 341 448

Odwiedziny

Dzisiaj 112

W miesiącu 2055

Wszystkich 79308

 

Sesja Rada Gminy odbędzie się dnia 17 czerwca 2015 r. /środa/ o godz. 1000 w lokalu Urzędu Gminy Trzyciąż .

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 z póź.zm./ zwołuję IX Sesję Rady Gminy Trzyciąż z proponowanym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z  VII i VIII sesji Rady Gminy.

4.      Informacja Wójta Gminy.

5.      Interpelacje.

6.      Uchwała w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok.

7.      Uchwały w sprawie zmiany WPF.

8.  Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Trzyciąż za 2014 rok.

9.      Uchwała w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Trzyciąż.

10.  Uchwała w sprawie opinii do projektu planu ochrony dla Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego.

11.  Uchwała w sprawie zmian w Statucie Gminy Trzyciąż.

12.  Uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości rolnych położonych w sołectwie Ściborzyce i Sucha.

13. Zapytania i wolne wnioski.

                               Przewodniczący Rady Gminy
                              Lucjan Gajda