Trzyciąż, dnia 9 czerwca 2015r.

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Nazwa: „Zakup beczki asenizacyjnej wraz z ciągnikiem dla miejscowości Gminy Trzyciąż”
Numer ogłoszenia: 132416-2015 dnia 2 czerwca 2015r.Zamawiający - Gmina Trzyciąż, Trzyciąż 99, 32-353 Trzyciąż, informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) unieważnia postępowanie przetargowe pn. „Zakup beczki asenizacyjnej wraz z ciągnikiem dla miejscowości Gminy Trzyciąż” Znak sprawy: IiR 271.04.2015                                                                                             

Uzasadnienie faktyczne: do dnia  09.06.2015 r. do godz. 12:00 do siedziby Zamawiającego Trzyciąż Nr 99, 32-353 Trzyciąż nie wpłynęła ani jedna oferta.