Firma TRACTEBEL Engineering rozpoczęła opracowanie projektu gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 8,4 MPa DN1000 przebiegającego przez gminę Trzyciąż. Planowany termin zakończenia inwestycji - IV kwartał 2020 r.

 

Szczegółowe informacje pod wskazanym odsyłaczem.