Wyniki głosowania w wyborach Prezydenta RP w Gminie Trzyciąż w dniu 24.05.2015 r.

Kandydaci na Prezydenta RP

Obwód Wyborczy nr 1  w Jangrocie

Obwód Wyborczy nr 2 w Suchej

Obwód Wyborczy nr 3 w Imbramowicach

Obwód Wyborczy nr 4 w Zadrożu

Razem

DUDA Andrzej Sebastian

917

525

297

714

2 453

KOMOROWSKI Bronisław Maria

286

80

121

198

685

Frekwencja (%)

54,40

57,31

55,89

56,80

56,10