Drukuj

 

Gmina Trzyciąż otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 13.440 zł, na realizację w 2015 roku małopolskiego projektu „Już pływam” w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży”. Projekt jest realizowany w dwóch cyklach tj. I cykl od 16.03.2015r. do 30.06.2015r  oraz II cykl  od 02.09.2015r. do 15.12.2015r. w Parku Wodnym w Krakowie. Nauka pływania jest prowadzona przez wykwalifikowanych instruktorów pod nadzorem ratowników. Podczas nauki uczniowie zapoznają się z zasadami bezpieczeństwa podczas korzystania z różnego rodzaju kąpielisk zarówno w teorii jak i praktyce. Ponadto nauka pływania pozytywnie wpłynie  na podniesienie sprawności fizycznej a ćwiczenia i zabawy w wodzie pomogą w korygowaniu wad postawy. W projekcie łącznie będzie uczestniczyło 119 uczniów, w tym w I cyklu 77 dzieci a w II cyklu 42 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Jangrocie, Zadrożu i Suchej. W ramach każdego cyklu zostanie zorganizowanych 8 wyjazdów każde po 90 minut, w grupach od 12-15 osób.
{mosimage}