Wyniki glosowania w wyborach Prezydenta RP w Gminie Trzyciąż

Kandydaci na Prezydenta RP

Obwód Wyborczy nr 1  w Jangrocie

Obwód Wyborczy nr 2 w Suchej

Obwód Wyborczy nr 3 w Imbramowicach

Obwód Wyborczy nr 4 w Zadrożu

Razem

BRAUN Grzegorz Michał

7

4

2

3

16

DUDA Andrzej Sebastian

494

308

172

406

1380

JARUBAS Adam Sebastian

46

4

22

21

93

KOMOROWSKI Bronisław Maria

141

46

74

113

374

KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard

28

8

5

35

76

KOWALSKI Marian Janusz

2

2

0

1

5

KUKIZ Paweł Piotr

199

77

64

134

474

OGÓREK Magdalena Agnieszka

36

7

7

21

71

PALIKOT Janusz Marian

15

4

2

3

24

TANAJNO Paweł Jan

1

0

0

0

1

WILK Jacek

3

1

1

1

6

Frekwencja (%)

43,47

43,80

46,99

46,17

45,10