UCHWAŁA NR 8/2010 KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych.

 

_______________________________________________________

Członkowie MIR z terenu naszej Gminy chętni do pracy w Okręgowej Komisji Wyborczej w Trzyciążu proszeni są o zgłaszanie się do Urzędu Gminy w Trzyciążu, pok. 19 (w godz. 8:00 - 15:00) do 15 kwietnia 2015 roku.

Członkami Komisji mogą być osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Za pracę w Komisji jej członkowie otrzymują wynagrodzenie w kwocie 60 zł (brutto).

 

Uchwała nr 4 z dnia 27.04.2015 r. Okręgowej Komisji Wyborczej nr 104 w Trzyciążu.

 

Uchwała nr 5 z dnia 27.04.2015 r. Okręgowej Komisji Wyborczej nr 104 w Trzyciążu.

 

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej nr 104 w Trzyciążu - dot. wyłożenia do wglądu list Członków izb rolniczych upr. do głosowania. 

 

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej nr 104 w Trzyciążu