Kontakt

Urząd Gminy Trzyciąż
Trzyciąż 99
32-353 Trzyciąż
NIP: 637-202-41-12
REGON: 351556270

Nr konta Gminy Trzyciąż:

46 8591 0007 0280 0000 0097 0001
Krakowski Bank Spółdzielczy

tel. 012/3894 002
fax. 012/3894 001

e-mail: trzyciaz@ug.pl


Godziny urzędowania:
Poniedziałek   8:00-16:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30

Telefony alarmowe:
Zarządzanie Kryzysowe,
Urząd Gminy Trzyciąż
:
p. Zbigniew Półtorak 
tel. 600 298 653

Prezes WiK Sp. z o.o. Trzyciąż:
p. Krzysztof Stajniak 
tel. 508 361 999

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu
tel. 608 346 786, 606 341 448

Odwiedziny

Dzisiaj 234

W miesiącu 2330

Wszystkich 79583

 

                                                                                                                                            Trzyciąż  13.03.2015 r.

        Zawiadomienie  o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn;

 

1.      Remont drogi gminnej K 120468 Jangrot – Kolonia Skotnica w km 0+925 – 2+300

2.      Remont drogi gminnej K 120487 Zadroże kolonia Podkrzewie w km 1+690 – 2+100

3.      Remont drogi gminnej K 120468 Jangrot – Kolonia Skotnica w km 2+300 – 2+425

 

Działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1232). zwaną dalej  „ustawą Pzp” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

 

I. Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 6 złożoną przez firmę:

 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w   Olkuszu sp. z o.o. 32-300 Olkusz, al. 1000-lecia 3

 

II. W przedmiotowym przetargu nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

 

III. W przedmiotowym postępowaniu nie odrzucono żadnego z Wykonawców.

     

IV. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert oraz informacja o liczbie punktów przyznanych ofertom podlegającym  ocenie przedstawia się następująco:

 

 

 

   Nr

oferty

 

Firma (nazwa) lub

Nazwisko oraz

adres wykonawcy

 

Liczba punktów w kryterium CENA

 

Liczba punktów w kryterium:    okres     rękojmi i gwarancji

 

    

        RAZEM

     PUNKTÓW

 

    1.

 TRANZIT Sp. z o.o.

Lubachowy 68, 29-130 Moskorzew

 

82,23

 

5,0

 

87, 23

 

 

2.

 

 

 Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowo-Mostowe „DROG – BUD” FRANCISZEK FRYC 34-116 Spytkowice

ul. Zamkowa 3

 

 

 87,80

 

 

5,0

 

 

92,80

 

 3.

 Solaris – Eko Sp. z o.o.

31-587 Kraków, ul. Na Załęczu 1

 

61,43

 

 3,0

 

64,43

 

    4.

 Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych Karol Cieśla, Chybice 77, 27-225 Pawłów

 

84,43

 

5,0

 

89,43

`

 

 

 

    5.

 Skanska S.A. 01-518 Warszawa, ul. Gen. J. Zajączka 9

Adres do korespondencji:

 Skanska S.A.

Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Krakowie

30-570 Kraków, Al. Powstańców Śląskich 26

 

 

 

68,17


 

 

 


5,0

 

 

 

73,17

 

 

6.

 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Olkuszu Sp. z o.o. 32-300 Olkusz, al. 1000-lecia 3

 

 

95,00


3,0

 

98,00

 

 


7.

 ELEKTROWNIA CHORZÓW S.A. 41-503 Chorzów ul. M. Skłodowskiej – Curie 3

Partner Konsorcjum

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach Sp.  z o.o. 40-321 Katowice, ul. Miedziana 5

 

 


94,13

 

 


3,0

 

 

 

97,13

 

 

8.

Firma Handlowo Usługowa „ GTX” Trapiło Grzegorz  32-329 Bolesław, ul. Parkowa 1514

 

57,71

 

4,0

 

61,71

 

 

 

9.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „Myszków” Sp. z o.o.

42-310 Żarki,

ul. Myszkowska 59

 

 

85,75

 

 

5,00

 

 

90,75

 

   10.

 Pavimental  Polska Sp. z o.o.

00-103 Warszawa, ul. Królewska 16

 

64,99

 

3,00

 

67,99

 


11.

STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o. Wysoka, ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o.

Ul. Mehoffera 10, 31-322 Kraków

 

 

 

84,50

 

 

 

3,00

 

 

 

87,50

 

Informujemy jednocześnie że w terminie zgodnym z zapisami Art. 94 ust. 1 Ustawy Pzp  umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie 10 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia.

 

                                                         WÓJT GMINY TRZYCIĄŻ