Kontakt

Urząd Gminy Trzyciąż
Trzyciąż 99
32-353 Trzyciąż
NIP: 637-202-41-12
REGON: 351556270

Nr konta Gminy Trzyciąż:

46 8591 0007 0280 0000 0097 0001
Krakowski Bank Spółdzielczy

tel. 012/3894 002
fax. 012/3894 001

e-mail: trzyciaz@ug.pl


Godziny urzędowania:
Poniedziałek   8:00-16:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30

Telefony alarmowe:
Zarządzanie Kryzysowe,
Urząd Gminy Trzyciąż
:
p. Zbigniew Półtorak 
tel. 600 298 653

Prezes WiK Sp. z o.o. Trzyciąż:
p. Krzysztof Stajniak 
tel. 508 361 999

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu
tel. 608 346 786, 606 341 448

Odwiedziny

Dzisiaj 110

W miesiącu 2053

Wszystkich 79306

 

IiR.271.16.2014                                                                            Trzyciąż, dnia 2014-12-16

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 z późn. zm.) informuję, że w prowadzonym przez  Gminę Trzyciąż, Trzyciąż 99, 32-353 Trzyciąż, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

 

1.      „Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy Trzyciąż na trasie Ściborzyce - Michałówka”

2.      Wybrano jako ofertę najkorzystniejszą:

Ofertę nr 1 złożoną przez

Krzysztof Drozdzowki

Firma Handlowo – Usługowa

„LEATHER-TRANS”

ul. Ojcowka 15, 32-043 Skała

Cena oferty: 101 000,00 zł

W postępowaniu została złożona 1 oferta w/w Wykonawcy, która spełniła wszystkie wymogi oraz kryterium oceny ofert określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

3. W niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Nr oferty

Wykonawca

Cena brutto w [zł]

Kryterium cena-liczba przyznanych punktów

Wiek Taboru

Kryterium wiek taboru-liczba przyznanych punktów

 Suma przyznanych punktów

1

Krzysztof Drozdzowki

Firma Handlowo – Usługowa

„LEATHER-TRANS”

ul. Ojcowka 15,

32-043 Skała

101 000,00

90

2003 r.

2001 r.

2000 r.

10

100

4.      Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone – nie dotyczy.

5.      Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia – nie dotyczy.

6.      Termin, po upływie którego umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może być zawarta to 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

(zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

 

Wójt Gminy Trzyciąż