Kontakt

Urząd Gminy Trzyciąż
Trzyciąż 99
32-353 Trzyciąż
NIP: 637-202-41-12
REGON: 351556270

Nr konta Gminy Trzyciąż:

46 8591 0007 0280 0000 0097 0001
Krakowski Bank Spółdzielczy

tel. 012/3894 002
fax. 012/3894 001

e-mail: trzyciaz@ug.pl


Godziny urzędowania:
Poniedziałek   8:00-16:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30

Telefony alarmowe:
Zarządzanie Kryzysowe,
Urząd Gminy Trzyciąż
:
p. Zbigniew Półtorak 
tel. 600 298 653

Prezes WiK Sp. z o.o. Trzyciąż:
p. Krzysztof Stajniak 
tel. 508 361 999

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu
tel. 608 346 786, 606 341 448

Odwiedziny

Dzisiaj 75

W miesiącu 1783

Wszystkich 79036

 

Trzyciąż: Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy Trzyciąż na trasie: Ściborzyce-Michałówka.
Numer ogłoszenia: 400630 - 2014; data zamieszczenia: 05.12.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzyciąż , Trzyciąż 99, 32-353 Trzyciąż, woj. małopolskie, tel. 0-123894001 w. 51, faks 0-12 3894002.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.trzyciaz.ug.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

Ogłoszenie w BZP

SIWZ

Zał. nr 1 - Formularz ofertowy

Zał. nr 2 - Oświadczenie

Zał. nr 3 - Wykaz osób i podmiotów które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w postępowaniu

Zał. nr 4 - Wykaz pojazdów bus dostępnych wykonawcy w celu realizacji zamówienia

Zał. nr 5 - Projekt umowy

Zał. nr 6 - grupa kapitałowa

Zał. nr 7 - oświadczenie