Kontakt

Urząd Gminy Trzyciąż
Trzyciąż 99
32-353 Trzyciąż
NIP: 637-202-41-12
REGON: 351556270

Nr konta Gminy Trzyciąż:

46 8591 0007 0280 0000 0097 0001
Krakowski Bank Spółdzielczy

tel. 012/3894 002
fax. 012/3894 001

e-mail: trzyciaz@ug.pl


Godziny urzędowania:
Poniedziałek   8:00-16:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30

Telefony alarmowe:
Zarządzanie Kryzysowe,
Urząd Gminy Trzyciąż
:
p. Zbigniew Półtorak 
tel. 600 298 653

Prezes WiK Sp. z o.o. Trzyciąż:
p. Krzysztof Stajniak 
tel. 508 361 999

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu
tel. 608 346 786, 606 341 448

Odwiedziny

Dzisiaj 17

W miesiącu 2367

Wszystkich 79620

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego.

 

Dotyczy: IiR.271.14.2014

 

                  Wójt Gminy Trzyciąż unieważnia przetarg nieograniczony na : „Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy Trzyciąż na trasie Ściborzyce – Michałówka”. Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  384888-2014; data zamieszczenia: 24.11.2014 r.

 

 

Powodem unieważnienia jest fakt, że w w/w postępowaniu złożono 1 ofertę, której  cena przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i nie może jej zwiększyć. Podstawa prawna art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

 

 

Wójt Gminy Trzyciąż

 

Pełna treść