IiR 6220.05.2013                                                            Trzyciąż, dnia 09 września 2014r.

 

                                                         

 

 

OGŁOSZENIE

 

Dotyczy:

Przedsięwzięcia pn.: „Instalacja pojedynczej siłowni wiatrowej na potrzeby produkcji energii elektrycznej, konstrukcji placu manewrowego, zjazdu z drogi oraz budowie przyłącza do istniejącej trakcji SN, dz. nr 50/1, obręb Porąbka, gm. Trzyciąż”

 

 

 

W związku z prowadzonym postepowaniem dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia jak wyżej, Gmina Trzyciąż nawiąże współpracę z osobą biegłego akustyka w dziedzinie oddziaływania hałasem elektrowni wiatrowych na środowisko, który mógłby dokonać weryfikacji metodologii oraz parametrów przyjętych przez autora Raportu oddziaływania na środowisko („Instalacja pojedynczej siłowni wiatrowej na potrzeby produkcji energii elektrycznej, konstrukcji placu manewrowego, zjazdu z drogi oraz budowie przyłącza do istniejącej trakcji SN, dz. nr 50/1, obręb Porąbka, gm. Trzyciąż”) przy sporządzaniu symulacji zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Propozycje współpracy proszę kierować na adres: Gmina Trzyciąż, Trzyciąż 99, 32-353 Trzyciąż w terminie do 23 września 2014r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTRZYMUJĄ:

1.       Strona internetowa gminy Trzyciąż