OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 z realizacji zamówienia p.n.

„Świadczenie usługi publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy Trzyciąż na trasie Ściborzyce – Michałówka – Ściborzyce”

Pełna treść ogłoszenia pod niniejszym załącznikiem.