Z A P R O S Z E N I E

 Do składania ofert na świadczenie usługi publicznego transportu zbiorowego

w granicach administracyjnych Gminy Trzyciąż na trasie

Ściborzyce – Michałówka – Ściborzyce

 
 

Zamawiający Gmina Trzyciąż  32-353 Trzyciąż 99   

NIP 637-202-41-12

Strona internetowa Zamawiającego www.trzyciaz.ug.pl

zaprasza do  składania ofert na:

  „Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych

Gminy Trzyciąż na trasie Ściborzyce – Michałówka – Ściborzyce”

 

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi publicznego transportu zbiorowego

1. Formularz   ofertowy   wykonawcy
2. Oświadczenie   o  spełnieniu warunków udziału w   postępowaniu    dla   zadania
3. Wykaz  osób  i  podmiotów  które  będą  uczestniczyć w  wykonywaniu  zamówienia  w  postępowaniu
4. Wykaz  pojazdów  bus  dostępnych  wykonawcy w  celu  realizacji  zamówienia
5. Projekt umowy