Odpady zmieszane – umieszczamy w pojemnikach

___________________________________________________________________________

Papier i tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tekturyKOLOR NIEBIESKI worka

Wrzucamy, np.: Książki w miękkich okładkach, gazety, zeszyty, kartony i opakowania papierowe, tekturę, katalogi, prospekty, dokumenty papierowe po zniszczeniu w niszczarce, papierowe ozdoby, faktury drukowane na zwykłym papierze.

 Nie wrzucamy, np.: kartonów i papieru pokrytego folią aluminiową, tapet, kalek i papierów przebitkowych, zatłuszczonych papierów po maśle, twarogu, papieru foliowanego, worków po cemencie, faktur drukowanych na papierze przebitkowym, papieru do pieczenia, papieru fotograficznego.

Należy usunąć metalowe zszywki i plastikowe części

___________________________________________________________________________

Odpady z metali, tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałoweKOLOR ŻÓŁTY worka

 Wrzucany, np.: butelki PET po napojach, plastikowe opakowania po szamponach, jogurtach, garmażerce, rury PCV lub pet, taśmy opakowaniowe, sznurek i linki z tworzyw sztucznych, pojemniki plastikowe, reklamówki, woreczki foliowe, puszki po napojach, kapsle, drobny złom żelazny, nakrętki, gwoździe, drut, śrubki, wiertła, zepsute narzędzia metalowe i małogabarytowe części motoryzacyjne, opakowania po mleku, sokach i napojach.

 Nie wrzucamy, np.: opakowań po środkach ochrony roślin, nawozach, butelek po olejach silnikowych, smarach, płynach chłodniczych, styropianu, opakowań po aerozolach, puszek po farbie i lakierach, baterii i kabli, opakowań po środkach ochrony roślin, nawozach, butelek po olejach silnikowych, smarach, płynach chłodniczych, styropianu.

Opakowania powinny być opróżnione i czyste

___________________________________________________________________________

Odpady ze szkłaKOLOR ZIELONY worka

 Wrzucamy, np.: butelki ze szkła, słoiki szklane, wazony szklane, opakowania szklane po kosmetykach

 Nie wrzucamy, np.: ceramiki, żarówek, naczyń ze szkła żaroodpornego, szyb samochodowych.

Opakowania powinny być opróżnione i czyste

___________________________________________________________________________

 

SEGREGUJĄC ODPADY CHRONISZ ŚRODOWISKO

 

Dodatkowo, obszerniejszej wiedzy nt. segregacji odpadów możesz uzyskać, klikając w ten odnośnik.