Ogłoszenie

o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2011 nr 5 poz. 13) Gmina Trzyciąż ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem będzie zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

 

 1.     Nazwa i adres organizatora transportu zbiorowego

Gmina Trzyciąż

Trzyciąż 99

32-353 Trzyciąż

1.      Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia

Bezpośrednie zawarcie umowy zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2011 nr 5 poz. 13).

 2.     Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, na której będzie wykonywany przewóz

Publiczny transport zbiorowy-autobusowy.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Trzyciąż na linii komunikacyjnej:

Ściborzyce – Małyszyce – Imbramowice – Glanów – Sucha – Podchybie – Trzyciąż – Jangrot – Michałówka.

3.      Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia

     02.01.2014r.

 4.     Zmiana informacji

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. nr 5 poz. 13 z późn. zm.) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

 

 

                                                                                 Wójt Gminy Trzyciąż

                                                                               mgr inż. Roman Żelazny

 

Pełna treść ogłoszenia w niniejszym załączniku